Yod
Vinyl, acrylic, charcoal, doorknocker, mirror, 2m x 2m.

10th, n°10, Yod: י – Arab : ya ﻱ, Greek: iota ι, Latin : i, j, y.

יד, לקחת, צדודית

 

נקודת ציון

 

האות י היא האות הראשונה בשם האלוהים י ה ו ה. היא באה לידי ביטוי כאנרגיה, כתמצית המעט, כגרגיר יחיד וקטון.

היד היא גם היד העשויה מתכת יקרה המשמשת לקריאת התורה וגם האות הראשונה במילה יחד.

במרכז השוליים העליונים נחה יד עשוית נחושת המשמשת כמקוש לדלת.

רקע התמונה גורם לחשוב על מפגש שני פני אדם בפרופיל אך גם על קו מופשט. רקע והצורה הופכים לאחד, תואי עפרון הפחם מדגיש את הרושם המרוסס.

מראה עגולה משמשת כנקודה. תואי האות י מסתיר חלקית את השתקפותה ואומר כי חייב האדם להתאמץ כדי לראות את עצמו. המשטח הצחיח מחזיר אותנו בסופו של דבר אל עצמנו.