Vav
Vinyl, dry pastels, charcoal, bamboo shoot, brass butterfly, 2m x 2m.

 

6th, n°6, Vav: ו – Arab: fa ﻑ, Greek: phi φ, Latin : f, u, v, w.

חיבור, מסמר, וו לתליה

 

תבנית האופק

 

במרכז היצירה נמצאת האות ו במשמעותה הראשונית שהיא חיבור בין השמאל לימין למשל, כאדם עומד הסוקר את האופק, אדם המומחש כאן על ידי עמוד חזרן. בצורתו החזרן הוא התגלמות של התרוממות רוח הדרגתית ובמבנהו הוא מגלם את פרקי העצמות בגוף האדם.

המרחב הציורי מגלם מסלול של עירוב חושים, עירוב של העליון, התחתון, הזמן, המרחב, הקרוב והרחוק. האות ו היא אות מיוחדת במינה המוכיחה את אחידות הזמן. היא ו הקישור ו ההיפוך .ה-ו היא האות המקשרת בין הזמנים.

גוף האות מייצג את האדם. היא נצבעה בלבן כמוכנה לטקס חניכה. פרפר מזדמן אליה שלא במתכוון, רגעי וחולף כאיזון הרגיש בין היִין ליאנג.

היא טביעת הרגל של הבלתי נתפס.