Tet
Mixed media on canvas, sand, pastel, electronic cables, copper plating, 2m x 2m.

9th, n°9, Tet: ט - Arab: ta ﻁ, Greek: thêta θ, Latin : t.

 

מגן, הגנה, גיבוי

 

ההעלמה החושפת

ערכה המספרי של האות ט הוא 9 ומספר זה מסמל את תשעת ירחי הלידה ואת העובר, את התכנסות האדם בתוך עצמו, את ההבטחה להתגשמות עתידית. רישום האות דומה לצורת נחש הנושך את זנבו, סוג של אורובורוס, שהוא סימן עתיק בצורת נחש או דרקון הבולע את זנבו, סימן שהושאל מהאלכימיה, מושג המשלב בראשיתיות וסופיות, חומר אציל, ניבוי לחיים ולמוות. וכן התייחסות לנחש הנחושת שיצר משה במדבר.

חומריות החול המעורבב הנמצא ברקע מסמל את הזמן ההפכפך והאוזל ללא רחמים. המעלות המודגשות על ידי קוי האופק מסתכמות בתשעה ערוצי מתכת המובילים את הזרם, שלב שלב. קרני נחושת מבצבצים מתוך הערוצים ומוליכים את האנרגיה.

המופשט מתקשר עם המוחשי, הרחוק עם הקרוב. העיגול הגדול במרכז הוא לוחית, מעין מגן משורין שעליו עקבות ירקרקים המעידים על מעברו של זוחל מדברי. האור בוצע מחותם הגיר הלבן, מקום המעבר מן החומר הטמון בעפר אל האור השימשי.