Tav
Mixed media on canvas, silver leaves, stones, quartz crystals, 2m x 2m.

22 nd, n°400, Tav:  ת – Arab: ta ﻁ, Greek: tau τ, Latin: t.

תו, אות, סמל

המעבר

 

ת הוא ציון, אך גם סמל, מפגש, ברית, השלמה, אות, דיוק, תג, משב רוח, דם, אנרגיה חיונית, סופו של תהליך, נסיגה, מחסור, ריקנות, וכח יוצר.

ת הוא נקודת השיא של כל למידה, של כל תהליך חניכה, התקדמות עקבית אל השלמות. אך למרות שהוא שיא בתהליך ההתהוות אין הוא סוף הדרך. וכאות סופית החותמת את כל האותיות היא מכילה בתוכה את כולן ומהווה להן מקום מפגש, מקום מפגש הפתוח לשונה ולאחר.

עיצובה הפשוט של האות ת בצורת צלב מבטא היטב את השילוב בין שני מצבי קיום. פני הזולת הנראים בעצם רק לרוצה לראותם באמת. אין כאן מקום לאילוץ רעיוני שאינו מאפשר לקבל את האחר כפי שהוא. יתכן שהדבר נובע מחוסר עניין.

אבל כדי לקבל את הזר כפי שהוא יש להיות בעל נסיון אישי מספיק כדי להתמודד עם מבטו החוקר, יש להיות מודע ליכולתנו להעניק, יש לדעת להכין קרקע פוריה ליצירת קשר שהוא התנאי לכל הכרה הדדית אמיתית.

האני הזה צריך להיות מודע לעצמו, מגובש וללא דעות קדומות. פתיחות זו דומה לגישתה של האומנות הקשובה והרגישה לעולם על כל מורכבותו. אולי זה הוא "האחר", "הזולת".