Resh
Vinyl, mica collage, wheel, gold leaf, charcoal, pastel, 2m x 2m

20th, n°200, Resh :  ר – Arab: ra , Greek : rho ρ, latin : r.

ראש, ראשון, ראשי

החזון

 

משמעותה וצורתה הקדמונית של האות ר מתקשרת למילה ראש.

הסיפור התנכי המגלם את התעוררות החויה הפנימית המכילה הארות חדשות הוא חזון יחזקאל. כבר בארץ כשדים ובמצרים העתיקה מופיעה דמות פני ארבע החיות השונות ודמות פני האדם שהפכו בברית החדשה לארבעת האוונגליסטים.

חזון יחזקאל הוא גם מנדלה המשלבת בתוכה את ארבעת היסודות החיוניים של החיים.

י וּדְמוּת פְּנֵיהֶם, פְּנֵי אָדָם, וּפְנֵי אַרְיֵה אֶל-הַיָּמִין לְאַרְבַּעְתָּם, וּפְנֵי-שׁוֹר מֵהַשְּׂמֹאול לְאַרְבַּעְתָּן; וּפְנֵי-נֶשֶׁר, לְאַרְבַּעְתָּן...

 וָאֵרֶא, הַחַיּוֹת; וְהִנֵּה אוֹפַן אֶחָד בָּאָרֶץ אֵצֶל הַחַיּוֹת, לְאַרְבַּעַת פָּנָיו. טו 

 וְגַבֵּיהֶן--וְגֹבַהּ לָהֶם, וְיִרְאָה לָהֶם; וְגַבֹּתָם, מְלֵאֹת עֵינַיִם סָבִיב--לְאַרְבַּעְתָּן. יח

יחזקאל א י, טו, יח.

וסביב הענן נמצאת נקודת החיבור עם הבריאה.

בגוף האות מודבק נציץ מיקה. תכונתם הבולטת של הנציצים היא פצילותם המושלמת לצורה של לוחיות או עלעלים המזכירים צורתו של ספר בוהק וזוהר.