ראיה ראשונית, מבטו של העולה לרגל

 

יצירתי זאת אינה אמירה נוספת על אותיות הבריאה, אלא הצגה של האותיות בפעולה. כעולה רגל המחפש תובנות אני מניע את האותיות להתפתחות ולהתחדשות הדרגתיים שמקורם בכוחות אדמתיים ובכוחות על. עליה לרגל פיקטוראלית זאת לתוך האלף בית העברי מאחדת את העבר עם ההווה והעתיד. כל אות (2 מ' x 2 מ' ו 2 מ' x 3 מ' ) מארגנת את מרחבה הפרטי ואת משך הזמן המיוחד לה, מתחברת לאות שלפניה וסוללת דרך לאות הבאה אחריה, ומגשימה הרבה מעבר לציפיותי, את המפגש עם שיטותי האישיות.

השיטה דומה אמנם למחקר הפנומנולוגי של הוסרל ומרלו-פונטי, אך היצירה עצמה היא כה רבת משמעויות שהיא מסוגלת לסתור את עצמה, ללבוש צורות בנות כלאיים ולהתקבל כחומריות חיונית נושאת סמלים. השיטה אינה פוסלת את נוכחות הגוף הנמהל בתוך היצירה ובו זמנית מתקשר רוחנית ופיזית עם הטבע, תוך סערת רגשות הנעה בין התפעמות לאימה.

ראיה ראשונית חושפת בפני האדם את המציאות וגורמת לו להתפעם ולהתפעל ממנה. היא קודמת לפרשנות ולעיון ומתנגשת עם ראית העולם ההגיונית.

מרק לופז ברנל