Pe
Vinyl, silkscreen letters, gold leaf, schofar, painted stone, 2m x 2m.

.

17th, n°80, Pe: פ – Arab: pa’ ب, Greek: pi π, Latin: p.

פה, לדבר, לנשום

הר הדיבור

 

האות פ נמצאת במילים פה, פוח, פלט, פנים, פסח, פרדס ופתח. האות פ היא פה שבתוכו האות יוד. דרך הפה עוברים הנשימה, הדיבור והמזון, זה פתח התקשורת עם העולם, הפתח לנשימת החיים. פ נמצאת גם במילה פּׂה המתארת מקום, עמדה. ובמילה פֵּה המתארת את היכולת לבטא מחשבות באמצעות הדיבור.

גוף האות נראה כמונח על קו האופק המתחמק. הצורות שנוצרו הן ככלי קיבול של הצבע הכפוף לבהירות הגוון של קדמת המשטח. הצבע משקף את התמונה החלומית הנתפסת תוך ספיגת וריכוך המתחים.

במרכז התמונה מופיע קטע מתפילת שחרית ביציאה של ה"פה" ובעומק ה"גרון" בצורת דו שיח וכהדפס רשת של עמוד מפירושי התלמוד. ליד הענבל נמצא השופר המשנה כהרף עין את הנרטיב. וממש בפייתו גחלת משוחה בצבע. במרכז נמצאת המילה המדוברת, הדומה למערה ומכילה את מייתרי הקול והיא מיטהרת באש.

  ו וַיָּעָף אֵלַי, אֶחָד מִן-הַשְּׂרָפִים, וּבְיָדוֹ, רִצְפָּה; בְּמֶלְקַחַיִם--לָקַח, מֵעַל הַמִּזְבֵּח

וַיַּגַּע עַל-פִּי--וַיֹּאמֶר, הִנֵּה נָגַע זֶה עַל-שְׂפָתֶיךָ; וְסָר עֲו‍ֹנֶךָ, וְחַטָּאתְךָ תְּכֻפָּר.ז 

(ישעיהו ו, ו -