Het
Fiber canvas, dry pastels, poster and fabric collage, trimmings, 2m x 2m.

8th, n°8, Het: ח – Arab: ha ﻩ, ﺡ, Greek: nu η, Latin: h.

 

מחסום, גדר, עבֵרה

 

הריחוף מעל למחסומים

 

האות ח היא אות סגורה כמכלאה והיא מרמזת על היקום הנמצא בתנועה ובתמורה. האות היא סמל למעקה הבית המאפשר את יחס הגומלין בין הגשמי לרוחני הנמצאים בתנועה מתמדת, הוא מפריד בין הפנים לחוץ ותוחם בין תחום הרבים ותחום היחיד.

נוצרה כאן פעולת הצנעה והחבאה. הגבולות שמשרטטים הקווים יוצרים בידוד, עקבות הקווים תוחמים משטחים מונחים זה על זה בתוך התוואי. יחסם אל קווי האורך נקבע כתוצאה של סידור המבוסס על שיטות מצג סותרות לכאורה והמדמות את האין סוף. הצגה אורתוגונאלית של המשטח והצבתו בפרספקטיבה.

הבד הגס, תחליף למחצלת הקמאית, מגדיר את החלל. היצירה המרומזת מתכווצת ומתפרסת במרחב המביע את ההבדלים בין החזותי והמוחשי, בין מרקם הציור לציור עצמו. בתוך אריג המילים, בחומריות האריגה, במרקם הגוף והזמן מתפתחת ומסתעפת לה השפה השקופה והפתוחה. קטעי כרזות מעודדים דו שיח מן הפֹּה לשם, עד אין סוף.