Gimel
Oil on canvas, poster collage, hazel branch object, sheet metal plates, 2m x 3m.

3rd, n°3, Gimel:ג – Arab: ta ت, Greek: gama γ, Latin: C.

גמל, גמילה, יציאה

האלגוריה של הפרידה

 

גימל היא אות התשוקה והפרידה, היא נושאת בקרבה את הדחף הבראשתי לשחרור מהמציאות הביתית את הדחף להתעלות, את החיפוש אחר ההרמוניה היכולה להעלם במהירות הבזק. צורתה של האות גימ"ל מזכירה את מבנה גוף הגמל, חיית המדבר המסייעת לרוכבים לעבור במקום ריק זה שדוקא בו בחר אלוהים להתגלות לאדם.

תוך כדי התהליך הכמעט פשטני של פענוח האות ג וברגע שבו הנחתי בדמיוני את צורת גופי על הצדודית השטוחה של האות, הבנתי את הסמליות שבה. לנווד הייתי, נווד הנני, אני מופיע בו זמנית בצורת פרופיל ובצורה פרונטלית, ראש וגוף, פח מעוך, צל גשמי של צעד לא מדוד, תוצאה של מערכת מעגלית של ענפים, סַמן חסר תנועה של מרחב ללא שם המוגדר על ידי גיבוב לא מדויק של שלושה חומרים שונים כדפים מוערמים של רב לוח והמאפשר קריאה ברמות שונות.

קליעה מאגוז אילסר או לוז הנקרא בספרדית הציפור השטוחה. בשיטת האלף בית של הדרואידים מתאימה כל אות לעץ מסוים ועץ האגוז מתקשר לפי האלף בית של הדרואידים לאות קול, המקבילה לאות השלישית באלף בית הלטיני. ענפי עץ האגוז מזכירים את מוט הנחש (מלשון ניחוש) המשמש לגילוי מים.