Dalet
 Mixed media on canvas, hessian canvas, branches, 2m x 2m.

4th, n°4, Dalet: ד – Arab: tha ث, dal : ﺩ, dhal ﺫ, Greek: delta δ, Latin: D.

דלת, פתח, דלות

השורש דלת

האות דלת היא הראשונה במילים דלית, דלת, דם, דרך, דלות ודל. שכבות של חומר מופיעות על משטח הבד וקרצוף הגימור האדום המבריק המכסה את השכבה התחתונה, העשוייה מיניום כתום, מגלה את הסימנים שנוצרו על ידי המרית. החומר נחשף ונפתח לחלומות על גלגולים שונים ומשונים, החומר מתערה בלב התשתית בחלקו התחתון של הציור ומעליו נמשכות רצועות המסודרות בשורות והעשויות מבד יוטה גס הנלבש בימי צום, על ידי עניים מרודים או על ידי העולה לרגל חסר הכל הצועד לעבר אופקים ההולכים ונעלמים עם הזמן.

האות דלת מפתחת דו שיח בין התפיסות השונות של המרחב הציורי. משטח אורתוגונלי המוצג כהתקרשות אדומה ואקספרסיוניסטית, חזיתיות ארצית של מרובע הפועם בקצב תוואי האופק המדורגים והמכוונים אל נקודת מגוז דמיונית, אזור שבו ניכרים התפרים המסגירים את תהליך היצירה המוזכרים מוקדם יותר בגוף האות על ידי פרספקטיבה אטמוספרית הכלולה בקפלים הכבדים של מרחבה.