Ayin
Vinyl, acrylic, torn poster collage, broken rear-view mirror, hammered brass plate, DVD player, acacia branch, with glass eye inlays, 35mm photograph, mirror, 2m x 2m.

.

16th, n°70, Ayin: ע – Arab: -, Greek: omicron ο, Latin: o.

עין, לראות, להביט

אל השחר

 

האות ע היא עין. צורתה המקורית של האות במצרים העתיקה, צורת דיסקוס שמשי, מהווה ייצוג מסוגנן של עינו של האל רה.

האות הפרוטו-סינאית היא רבת משמעויות – ממעין נובע ועד עין כחולה הפורצת מתוך חול המדבר. מבחינה סימבולית היא מסמלת את המשיכה אל מקורות הראייה.

מערכת זאת פועלת כמלכודת, שבה יסודות רבים לוקחים חלק בתנועות של הלוך ושוב פנימיות וחיצוניות ליצירה. התכלית היא חיפוש עולם הניתן לקליטה במבט אחד ולהבנה בצורות שונות תוך התיחסות למישורים השונים של היישות. כמו שירה המעוררת דימויים השונים מאדם לאדם על ידי תסמיך של רעיונות ומילים שאינן נמצאות ביצירה עצמה, עין היא המקום בו מתגבש חוש הראייה.

התוצר האומנותי מוצג הרכב, שהוא סמל לחוסר יציבות, המאחד בתוכו יסודות ציוריים מתנגשים באותו פסק זמן ובאותו חלל והמשתמש בחומרים שונים, ברדי מייד, ובגישות, מונחים ותהליכים הנמצאים לעיתים בסתירה,

בתוך מערך שמטענו הסמנטי תלוי במשמעותו הפיקטורלית, טבוע במשטח בד הציור אך הקיים מחוץ ליצירה.

היסודות החומריים של המבט המאוחדים כאן הם הראי, עיני הבובה המוטבעים בעיניו של העץ, מלאך מלא עיניים הרואה הכל בעת ובעונה אחת, התמונה המצלמת, מודעות קולנוע, אחיזת עיניים ועין פקוחה, עין סגורה, הנחושת, הוידאו. הטבע צופה בנו. זאת אבן הבוחן.