Samekh
Vinyl on canvas, pastels, iron and copper thread, gold leaves, 2m x 2m.

15th, n°60, Samekh: ס – Arab: kha ﺥ, Greek: xi χ, Latin: x.

משען, תמיכה

ספרד, הקשר הקדמון

 

המספר 6 מוביל אותנו בנומרולוגיה אל האות ו כשהאות ס (60), סובבת ומקיפה אותה, ואל היום השישי לבריאה, היום בו נברא האדם.

בצורתה העתיקה דמתה האות לדג, או לעץ עם ענפים, ואולי לאורן או לארז הלבנון. המשמעות המקורית היא משען, פיגום או תשתית, כשלד של דג בעל חוליות המשמש בסיס איתן לגופו. הפיגום הופך מאוחר יותר למטה, למקל הליכה שעליו אפשר להשען. הסימן המוטבע יוצר עיגול.

כאשר ו מתחברת לאות אחרת היא יוצרת איתה חלל סגור. הלולאה בראש האות היא מקום קליטת האנרגיה, והיא חוזרת ללא תקלה אל נקודת המוצא. האות ס היא האות הראשונה של אחת ממילות המפתח במסורת האזוטרית היהודית, המילה סוד. ומכאן שהיא האוצרת בתוכה את עולם הסוד. צורתה העגולה יכולה גם לסמל אחדות. משמעות האות היא תמיכה, משענת. היא האות הראשונה במילה סמיכה, שהוראתה אמון והגנה, במילים סמל וסימן, וכן בסוכה, סולם, ספר, וספרד.